Taken bewindvoerder en mentor

De bewindvoerder/curator heeft o.a. de volgende taken en verplichtingen:

 • zorgen dat u tijdig uw inkomen, bijzondere bijstand en toeslagen van de Belastingdienst ontvangt
 • wijzigingen doorgeven aan de gemeente en de Belastingdienst als gevolg van bijv. samenwonen, verhuizing of vinden van betaald werk
 • rekeningen betalen
 • aflossen van schulden en/of aanmelden voor schuldsanering indien mogelijk
 • overmaken van wekelijks of maandelijks leefgeld
 • een buffer opbouwen voor onvoorziene uitgaven en eigen risico ziektekosten
 • kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke belastingen en heffingen
 • doen van belastingaangifte
 • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
 • de onderbewindgestelde in rechte vertegenwoordigen bij civielrechtelijke zaken en erfenissen
 • jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter en de verantwoording met u bespreken als dit kan

Uw bewindvoerder zal zijn werkzaamheden zoveel mogelijk in overleg met u uitvoeren als de omstandigheden dit toelaten. Dit geldt ook voor het zelf regelen van zaken (bevorderen zelfredzaamheid). Het spreekt voor zich dat u uw bewindvoerder tijdig informeert over gewijzigde persoonlijke omstandigheden. Post en mail over financiële zaken stuurt u zo snel mogelijk door naar uw bewindvoerder.

De mentor/curator heeft o.a. de volgende taken en verplichtingen:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars
 • persoonlijk contact met u onderhouden, zodat de mentor weet hoe het u gaat
 • u ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen
 • in actie komen als u niet (tijdig) de zorg krijgt die u nodig heeft
 • ingrijpen als het niet goed met u gaat. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruit gaat. Of als het u niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen
 • verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van het mentorschap

Uw mentor zal u zoveel mogelijk als kan betrekken bij zijn taken. Uw mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken.

Voor extra werkzaamheden die niet tot de wettelijke taken behoren, zal de bewindvoerder of mentor vooraf machtiging vragen aan de kantonrechter. Deze werkzaamheden worden dan vergoed tegen het geldende uurtarief.