Over Balans Casemanagement

Balans Casemanagement is in 2001 opgericht door Peter van Dam. Met ons team van 13 medewerkers behartigen wij vandaag de dag de belangen van uiteenlopende cliënten. Dit doen wij vanuit ons kantoor in Lelystad. Sinds 2001 hebben we vele cliënten met financiële problemen weten te helpen en met succes aan kunnen melden voor schuldhulpverlening.
Onze hoofdactiviteiten zijn bewindvoering, mentoraten en ondercuratelestelling. Gerelateerde werkzaamheden die wij daarnaast verrichten zijn o.a. PGB beheer, vereffening van nalatenschappen en het invullen van levenstestamenten.

Maatwerk in Dienstverlening
Wij voelen ons betrokken bij mensen en zijn ons ervan bewust dat mensen verschillend zijn. Daarom streven wij naar maatwerk zowel in ons diensten aanbod als in de benadering van de cliënt. Wij weten dat er diverse redenen en omstandigheden zijn waardoor mensen niet meer in staat zijn hun eigen belangen op financieel en/of persoonlijk gebied te behartigen, hierdoor kunnen verschillende problemen ontstaan. Een stabiel en vertrouwd contact is daarom belangrijk. U krijgt bij ons altijd een vaste bewindvoerder en/of een vaste mentor die uw zaken behartigt. Op deze manier heeft u een vaste contactpersoon die goed bekend is met uzelf, uw situatie en uw eventuele begeleiders of familieleden. Persoonlijk contact kan belangrijk zijn in het bewerkstelligen van een goede relatie. Ons werkgebied richt zich dan ook op de provincies Flevoland en Noord-Holland, het Gooi en de regio’s Amsterdam en Zwolle. In bijzondere gevallen willen we er ook zijn zijn voor cliënten in andere delen van Nederland. Bijvoorbeeld voor mensen die alleen de Arabische- of Turkse taal machtig zijn.
Cliëntparticipatie in de maatschappij
Wij ervaren dagelijks dat maatschappelijke participatie van groot belang is voor het algehele welzijn van mensen en van onze cliënten in het bijzonder. Onze doelgroep heeft door financiële problemen en/of psychiatrische problematiek niet altijd de mogelijkheid tot volledige participatie. Wij streven ernaar de brug te zijn voor onze cliënten naar de maatschappij, zodat ook zij optimaal deel kunnen nemen binnen de samenleving en kansen krijgen om de zelfredzaamheid te vergroten.
Professionele dienstverlening
We hebben in ons werkveld met veel wet- en regelgeving te maken. Regels die niet alleen regelmatig veranderen, maar ook nog eens per gemeente kunnen verschillen. Binnen ons team van 9 bewindvoerders/mentoren en 4 ondersteunende medewerkers hebben wij veel kennis opgebouwd op het gebied van financiële- en sociaal juridische regelgeving, fiscale wetgeving en toeslagen. Daarnaast hebben wij ervaring in het omgaan met mensen met psychiatrische problematiek en hebben wij een groot netwerk opgebouwd in de zorg. Door bijscholing houden wij onze kennis en sociale vaardigheden up to date zodat we de belangen van onze cliënten optimaal kunnen vertegenwoordigen.
Onze bedrijfsdoelstelling
Wij willen er zo lang mogelijk zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Wij streven niet naar een maximaal bedrijfsresultaat, maar naar optimalisatie. Ons financiële resultaat investeren wij zo veel mogelijk in de continuïteit van ons kantoor en in onze medewerkers. Balans Casemanagement is een financieel gezonde en zelfstandig werkende organisatie. Onze bedrijfsvoering en groei financieren wij geheel uit eigen middelen.