Ik zoek een bewindvoerder curator of mentor

Wilt u cliënt bij ons worden of wilt u advies inwinnen? Belt u dan 0320-237077 of stuur uw vraag per email naar info@de-bewindvoerder.nl.

Balans Casemanagement is een professionele bewindvoerder, curator en mentor. Wij zijn er voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen (of dreigen te komen) en/of die niet meer goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen. Door op een aantal gebieden de regie over te nemen, heeft u niet langer zelf de zorg over eerste levensbehoeften zoals wonen en eten. Indien van toepassing nemen wij het contact met schuldeisers over om tot een oplossing voor uw schulden te komen zoals een minnelijke regeling of schuldsanering.

Een kennismakingsgesprek met u kan altijd op korte termijn ingepland worden. Als het u niet lukt om ons kantoor te bezoeken, dan komen wij naar u voor een intakegesprek.