Tarieven

De vergoeding die wij voor onze diensten in rekening brengen, is landelijk door de overheid vastgesteld.

De tarieven voor 2020 zijn:
€ 116,26 per maand voor een beschermingsbewind
€ 209,33 per maand voor een curatele of een bewind met mentoraat
€ 116,26 per maand voor een mentoraat .

Indien er sprake is van twee personen onder bewind/curatele/mentoraat die samen een huishouding voeren, geldt een gezamenlijk (lager) tarief.

Voor het beheer van een Persoonsgebonden budget (PGB) bedraagt de vergoeding € 51,22 per maand.

Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewind/curatele/mentoraat
Indien u een laag inkomen en geen vermogen heeft, komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Onze kosten worden dan vergoed door de gemeente waar u woont. De aanvraag voor deze bijzondere bijstand verzorgen wij voor u.