Meekijken in dossier – 2Look

Als cliënt van Balans Casemanagement kunt u meekijken in uw eigen financiële zaken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw bankafschriften inzien, uw budgetplan, geplande betalingen en de status van eventuele schulden. Deze mogelijkheid tot meekijken heet 2Look.

U kunt toegang tot 2Look aanvragen bij uw bewindvoerder. De voorwaarde is wel dat u over een e-mailadres beschikt en toegang heeft tot internet (computer, tablet of telefoon). Als u zelf niet over internet beschikt, kunt u ook iemand machtigen, bijv. uw begeleider of een familielid.