Iemand machtigen

Het is mogelijk om iemand te machtigen die namens u financiële, persoonlijke of medische gegevens uit uw dossier mag opvragen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of een persoonlijk begeleider zijn. Deze persoon kunt u ook machtigen om toegang tot 2Look krijgen voor inzage in uw financiële zaken.

Zonder een machtiging verstrekken wij nooit informatie uit uw dossier aan andere personen dan uzelf.

Link formulier Machtiging contactpersoon
Link formulier Machtiging 2Look