Persoonlijk contact

Naast het het contact per telefoon of e-mail vinden wij het waardevol om u als cliënt ook af en toe persoonlijk te zien. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je elkaar aan de telefoon niet goed begrijpt. Of om de jaarlijkse rekening en verantwoording met elkaar te bespreken. Uw bewindvoerder of curator zal hiervoor contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken als u daar behoefte aan heeft. Als u niet in de gelegenheid bent om naar ons kantoor in Lelystad te komen, dan komen wij naar u.

Indien er sprak is van een curatele of een mentoraat, zal uw mentor u regelmatig thuis bezoeken om met u en uw zorgverleners te spreken. De mentor kan zo in overleg afstemmen of het goed met u gaat en of er actie eventueel actie ondernomen moet worden. Indien van toepassing zal uw mentor ook aanwezig zijn bij het periodieke MultiDisciplinair Overleg met uw zorgverleners.