PGB-beheer

Indien een cliënt over een PGB (Persoons Gebonden Budget) beschikt, dan zullen wij ook alle administratieve werkzaamheden met betrekking tot het PGB uitvoeren. Voor de SVB en het Zorgkantoor worden wij dan ook het aanspreekpunt.

Als er bij een bewind met mentoraat sprake is van een externe mentor, dat wil zeggen Balans Casemanagement is wel benoemd als bewindvoerder maar niet als mentor, dan dient deze mentor het beheer van het PGB op zich te nemen. Indien de mentor deze taak niet op zich wil of kan nemen, dan kan onderling worden overeengekomen dat de bewindvoerder toch het PGB- beheer uitvoert.