Aanvangswerkzaamheden

Start bewind en curatele

Zodra de kantonrechter Balans Casemanagement heeft benoemd als uw (nieuwe) bewindvoerder of curator, gaan wij uw financiële zaken op orde brengen.

Bankrekeningen
Wij gebruiken zo veel mogelijk uw bestaande bankrekeningen. Hierdoor kunnen wij snel voor u aan de slag en gaat er geen tijd verloren met het aanvragen van nieuwe rekeningen. Wij werken met de  SNS bank, de Rabobank, ING en ABN AMRO. De bewindvoerder of curator werkt met een zogenaamde beheerrekening. Op deze bankrekening komt uw salaris of uitkering binnen en alle toeslagen. Zelf krijgt u de beschikking over de leefgeldrekening met pinpas. Hiermee kunt u geld opnemen en pinbetalingen doen.

Aanschrijven belanghebbenden
Wij schrijven alle instanties en organisaties aan zoals de verhuurder van de woning, energieleverancier(s), verzekeraars, uitkerende instanties en/of werkgevers, de gemeenten en de Belastingdienst. Aan hen wordt verzocht:
•    alle post naar Balans Casemanagement te sturen,
•    de uitkering/salaris over te maken naar het nieuwe rekeningnummer,
•    van de nieuwe rekening eventueel de vaste lasten te incasseren.

Dit houdt in dat u minder post zult ontvangen over financiële zaken en eventuele schulden.

Opstellen budgetplan
Bij uw bank vragen wij de bankafschriften op van de afgelopen 3 maanden. Met deze informatie hebben wij snel inzicht in alle vaste lasten en inkomsten. Ook controleren wij u of u wel alle inkomsten en voorzieningen ontvangt waar u recht op heeft. In uw budgetplan leggen wij vast:
•    alle inkomsten (salaris/uitkering, toeslagen, bijzondere bijstand etc.)
•    alle vaste lasten (huur, energie, telefoon, verzekeringen etc).
•    aflossing voor eventuele schulden
•    hoeveel er over blijft voor leefgeld en onvoorziene uitgaven.

Inventariseren schulden
Door het instellen van een bewind of een curatele bent u niet gelijk van uw schulden af. Indien er schulden zijn, zullen wij zo snel mogelijk de schuldeisers en de bijbehorende schulden in kaart brengen. Het doel is om:
•    u zo snel mogelijk aan te melden bij schuldhulpverlening, of als dit niet gelijk mogelijk is,
•    regelingen treffen met schuldeisers, en
•    zorgen dat u gevrijwaard wordt van nieuwe post van schuldeisers en deurwaarders.

Start mentoraat en zorgdeel curatele

Zodra de kantonrechter Balans Casemanagement heeft benoemd als uw (nieuwe) mentor of curator, komt de mentor bij u op bezoek. De mentor zal kennis maken met uw zorgverleners of begeleiders en in overleg afstemmen dat u de juiste zorg ontvangt die u nodig heeft.