Vrij te besteden bedrag

Nadat de financiën op orde zijn gebracht en het budgetplan een betrouwbaar beeld geeft, worden er afspraken gemaakt met de cliënt(e) over het vrij te besteden bedrag. Dit is het bedrag dat overblijft na betaling van alle vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, schulden etc.), reservering onvoorzien en het wekelijkse huishoudgeld. Het vrij te besteden bedrag is o.a. bestemd voor de aanschaf van kleding, verjaardagen, uitjes, etc. Er wordt afgesproken hoe dit bedrag wordt uitbetaald. Dit kan zijn verdeeld over de maand bij het huishoudgeld, één maal per maand, één maal per 2 maanden, één maal per kwartaal, etc. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De afspraken gelden voor tenminste 1 jaar. Daarna kan de afspraak gewijzigd of stilzwijgend voor een jaar gecontinueerd worden. Balans Casemanagement B.V. is te allen tijde bevoegd, wanneer veranderingen in de financiën dit eisen, eenzijdig de afspraak te wijzigen.

Deze overeenkomst kan pas worden afgesloten als er een financiële buffer bestaat.

Het is ook mogelijk dat wij voor de cliënt reserveringen aanmaken. Met andere woorden er worden potjes gemaakt. Een potje voor kleding, uitjes, verjaardag, etc. De cliënt kan dan op elk gewenst moment, mits er voldoende saldo is, uit het potje geld opnemen. Kijk hiervoor ook onder reserveringen.