Visie

Balans Casemanagement B.V. heeft vier doelstellingen:

1.    Het op maat en betrokken aanbieden van onze diensten.
Balans Casemanagement B.V. voelt zich betrokken bij mensen en is zich ervan bewust dat mensen verschillend zijn. Daarom streven wij naar maatwerk zowel in onze diensten aanbod als in de benadering van de cliënt. Wij weten dat er diverse redenen en omstandigheden zijn waardoor mensen niet meer in staat zijn hun eigen belangen op financieel en/of persoonlijk gebied te behartigen, hierdoor kunnen verschillende problemen ontstaan. Om schrijnende situaties te voorkomen, te reguleren en/of op te lossen bieden wij de mensen op maat en in voor hen begrijpend taalgebruik onze diensten aan.

2.    Optimale participatie van de cliënt binnen onze maatschappij.
Balans Casemanagement B.V. heeft al jaren ervaring in de branche en heeft ervaren dat maatschappelijke participatie van groot belang is voor het algehele welzijn van mensen. Onze doelgroep heeft door hun problemen, gedrag en/of stoornis niet altijd de mogelijkheden tot volledige participatie. Wij streven ernaar de brug te zijn voor onze cliënten naar de maatschappij, zodat ook zij optimaal kunnen participeren binnen de maatschappij en hun welzijn wordt vergroot.

3.    Economische doelstellingen.
Balans Casemanagement B.V. heeft geen winstoogmerk. Wij streven naar het verhogen van de bedrijfsresultaten waardoor het mogelijk wordt om te groeien en we met meer werknemers meer mensen adequaat kunnen helpen. 

4.    Professionele kennis en vaardigheden.
Balans Casemanagement B.V. is zich ervan bewust dat hun bedrijfsactiviteiten complex van aard zijn en er met veel wet- en regelgeving gewerkt moet worden om een optimaal onze diensten aan te kunnen bieden aan onze cliënten. Wij verplichten ons zelf dan ook dat er voldoende bekwaamheden beschikbaar zijn op financiële/administratieve gebied, kennis op sociale juridische (privaat en publiekrechtelijk) en fiscale wet c.q. regelgeving, schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden aanwezig zijn. Er zijn 12 werknemers in dienst die afzonderlijk of gezamenlijk beschikken over de bovenomschreven bekwaamheden.