Uitbetalen vakantiegeld

Uw vakantiegeld zal volledig uitbetaald worden als dit mogelijk is. De voorwaarden hiervoor zijn dat u geen schulden heeft die afbetaald moeten worden en dat uw persoonlijke financiële buffer van € 1.500,- voor onvoorziene uitgaven volledig opgebouwd is.

Nog geen volledige financiële buffer?
In dit geval zal 25% van het vakantiegeld aangewend worden om de eigen buffer te vergroten.

Er zijn nog openstaande schulden?
In dit geval zal 75% van het vakantiegeld aangewend worden om schulden af te lossen.

Indien er sprake is van schulden én een te lage buffer, dan kan er op basis van de individuele situatie bekeken worden of er mogelijk toch een deel van het vakantiegeld uitbetaald kan worden.

U kunt uw verzoek tot het uitbetalen van vakantiegeld inspreken op het extra geld bandje via telefoonnummer 0320 – 257 359 of 0320 – 413 725. Kies in beide gevallen voor optie 0 (deze optie is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar) en noem uw naam, telefoonnummer en “aanvraag vakantiegeld”.
Het verzoek tot uitbetalen van het vakantiegeld kunt u eventueel ook mailen naar
extrageld@de-bewindvoerder.nl onder vermelding van uw naam en “aanvraag vakantiegeld”.