Reserveringen

Financiële buffer
Bij elke cliënt streeft Balans Casemanagement B.V. naar een financiële buffer van tenminste € 1.500,-. Deze buffer is bestemd ter vervanging van defect geraakte inboedel (wasmachine, koelkast, etc.), verhuizing, opknappen van de woning, etc. Deze buffer is niet bestemd voor de aanschaf van nieuwe goederen welke u nog niet bezit.

Daarnaast maken wij, indien de financiële situatie dit toelaat, nog een aantal reserveringen. Er zijn standaardreserveringen zoals voorziening eigen risico ziektekostenverzekering, voorziening kleding, voorziening onvoorzien. U kunt ook zelf aangeven als u voor een bepaald doel wilt reserveren.

Uiteraard is reserveren alleen mogelijk wanneer u voldoende financiële ruimte hebt.