Samenwerking met gemeente Lelystad

Op 9 maart jl. hebben Balans Casemanagement, Foeniks, Mando en MDF een convenant met de gemeente Lelystad getekend. In het convenant staan werkafspraken over het aanmelden van cliënten bij schuldhulpverlening. Het doel is om cliënten met schulden zo snel mogelijk schuldenvrij te krijgen waarna het schuldenbewind zo mogelijk weer opgeheven kan worden. Cliënten die uitstromen uit het bewind worden begeleid in het weer zelf regelen van hun (financiële) zaken. Hiermee willen we zo veel mogelijk voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden geraken.