Beleid

Balans Casemanagement B.V. is een juridisch advieskantoor dat in 2001 door Dhr. P.H van Dam is opgericht. De hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn, het uitvoeren van curatelenstellingen, bewindvoering en mentoraten.

Dit houdt in dat Balans Casemanagement B.V. bij:
•    bewindvoering zich richt op het beheren van de financiën van de cliënt,
•    curatelenstelling zich richt op zowel het beheren van financiële als de persoonlijke belangen van de cliënt,
•    mentoraten zich richt op de persoonlijke belangen van de cliënt.
Het doel is om mensen die in financiële problemen zijn gekomen (of dreigen te komen) en/of zij die niet (meer) voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, te begeleiden, te ondersteunen en voor hen in een aantal levensgebieden zonodig de regie over te nemen.

Doelgroep
De doelgroep van Balans Casemanagement B.V. zijn mensen die hulp nodig hebben bij het beheren van hun financiën en/of voor het behartigen van hun dagelijkse zorg. Dit kan voortkomen uit een tekort aan kennis en/of een tekort aan mogelijkheden.
Zoals bij onder curatelenstellingen:
•    een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn/haar belangen naar behoren te behartigen,
•    verkwisting,
•    drankmisbruik, dat ertoe leidt dat hun belangen niet behoorlijk kunnen worden waargenomen.
Zoals bij onder bewindstelling:
•    mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen.
Zoals bij onder mentoraatstelling:
•    mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten en sommige oudere mensen. Zij kunnen zelf niet meer over persoonlijke zaken beslissen. Bijvoorbeeld of zij zelfstandig kunnen blijven wonen en/of welke medische behandeling zij nodig hebben.

Acceptatie criteria
Balans Casemanagement B.V. accepteert mensen als cliënten als zij open staan voor het aanbod van Balans Casemanagement B.V. en bereid zijn om op positieve wijze mee te werken aan het behartigen van hun belangen.

Werkgebied
De werkzaamheden van Balans Casemanagement B.V. worden grotendeels verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd aan Middendreef 285 in Lelystad. Ons werkgebeid is daarom ook verspreid over heel Nederland waarbij er een concentratie ligt op de werkgebieden Flevoland en Amsterdam. Indien het noodzakelijk is dat Balans Casemanagement B.V. een bezoek of  bespreking moet bijwonen bij of voor een cliënt, is Balans Casemanagement B.V. bereid hieraan te voldoen, ook als dit ver van de vestiging af is.