Bankafschriften

Bankafschriften 2Look (Nieuwe werkwijze)

2Look©
U wilt graag inzicht in uw financiën, het liefst dagelijks. Dit is voor u als cliënt van Balans Casemanagement BV mogelijk en ook voor uw gemachtigde . U kunt bij Balans Casemanagement BV dagelijks uw financiën bekijken middels 2Look© ©. 2Look© © is een applicatie van ons softwarepakket 2Work©. Middels 2Look© © is het mogelijk om uw beheer- en leefgeldrekening tot vandaag te bekijken. De mutaties die vandaag op uw rekeningen plaatsvinden, kunt u dus pas de volgende werkdag (maandag tot en met vrijdag) zien. U kunt maximaal drie maanden terugkijken.

Naast het bekijken van uw bankrekeningen heeft u ook toegang tot uw budgetplan, jaarverantwoording en reserveringen. Middels 2Look© © kunt u straks ook extra leefgeld aanvragen. Ook kan Balans Casemanagement BV bepaalde documenten die zij voor u van belang acht, middels 2Look© © aan u laten zien. Niet alles zal in één keer mogelijk zijn omdat wij, Balans Casemanagement BV en 2Work©, nog volop aan het werk zijn om alles uit te werken en te implementeren.

Om alle informatie goed te interpreteren is het van belang dat u weet waarvoor wij bepaalde onderdelen gebruiken. Van wat u ziet, is namelijk een deel ons “gereedschap” waarmee wij uw financiële zaken beheren.

Werkinstructie afschriften bekijken

Budgetplan
Het budgetplan is weergave van de prognose van de te verwachte inkomsten en uitgaven. Met andere woorden; aan de hand van het verleden en de toekomstige verwachtingen, hebben wij een voorspelling gemaakt van wat er in de toekomst in uw financiën zal gaan gebeuren.

Dat dit geen zekerheid is, is zeker. Zo kan het gebeuren dat er beslag wordt gelegd op uw inkomen, de jaarafrekening van uw energierekening valt veel hoger uit dan verwacht, onverwachte uitgaven door ziekte, ongelukken, stuk gaan van de wasmachine, etc. Daarom wordt er ook door ons, indien dat mogelijk is, een bepaald bedrag per maand gereserveerd voor uitgaven onvoorzien. De ervaring heeft helaas geleerd dat daarmee ook niet alles af te dekken is.

Het budgetplan is en blijft dus slechts een hulpmiddel, maar u kunt wel zien wat wij verwachten aan inkomsten en waaraan wij uw geld gaan uitgeven. U hebt dus direct inzage op datgene wat wij verwachten. Daardoor kunt u veel eerder reageren op mogelijke verkeerde inschattingen onzerzijds.

Jaarverantwoording
De jaarverantwoording is een overzicht de van inkomsten en uitgaven van het lopende kalenderjaar. De jaarverantwoording is bedoeld om u als rechthebbende en de kantonrechter te informeren wat wij voor u het lopende kalenderjaar aan inkomsten hebben ontvangen en waaraan wij het hebben uitgegeven. De jaarverantwoording die u dus in 2Look© © ziet, is van het lopende jaar en dus nog niet definitief. Met andere woorden; het is dus mogelijk dat bepaalde kosten later onder een andere noemer worden vermeld.

Reserveringen
Zoals u op onze site kunt lezen proberen wij zoveel als mogelijk aan uw persoonlijke wensen tegemoet te komen. Dit doen wij o.a., uiteraard alleen als dit mogelijk is, door met u reserveringen af te spreken voor b.v. kleding, uitjes, feestdagen, etc.  De bedoeling is dat ook deze reserveringen zichtbaar worden in 2Look© . U kunt dus zien wat mogelijk is om extra aan te vragen. Dit is voor u prettig, maar ook voor ons. U ziet wat er is en wat er niet is, kunt u niet vragen.

Gemachtigde

Indien u iemand hebt gemachtigd voor het opvragen van financiële informatie, zal diegene, indien een emailadres van diegene bekend is, ook toegang krijgen tot 2Look© . Indien u dit niet wilt, dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.