Aanvraag Curatele

Nadat de beschikking is ontvangen, gaat Balans Casemanagement B.V. een aantal financiële zaken regelen. Dit betekent dat er mogelijk nieuwe bankrekeningen moeten worden geopend. Oude bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, worden beëindigd. Diverse instanties worden geïnformeerd over het ingestelde bewind. Deze opsomming is cumulatief.

Nieuwe of bestaande bankrekeningen openen/gebruiken
Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, zal worden bekeken of uw huidige bankrekeningen voor ons bruikbaar zijn. Met bruikbaar bedoelen wij dat het bankrekeningen moeten zijn van de Rabobank, SNS of ABN AMRO en dat deze rekeningen geen roodstanden mogen hebben. Als de rekening bruikbaar is, zullen wij deze rekening gaan gebruiken als boedelrekening. De boedelrekening is een rekening waarop uw inkomen wordt gestort en waarvan uw lasten worden betaald. Dit houdt in dat u een nieuwe bankrekening krijgt waarop u uw leefgeld zult ontvangen. Wanneer wij uw oude rekening gaan gebruiken als boedelrekening heeft als dit als voordeel dat in de regel uw inkomen op deze rekening binnenkomt en uw uitgaven van deze rekening betaald worden. Dit voorkomt veranderingen en dus mogelijke vertragingen. Bij het openen van nieuwe rekeningen, boedel en/of leefgeld, worden door de banken kosten in rekeningen gebracht. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht.

U zult maandelijks een overzicht van de mutaties op boedelrekening ontvangen. Van de leefgeldrekening zult u geen overzicht ontvangen.

Zodra de bankrekeningnummers bekend zijn, worden alle andere belanghebbenden aangeschreven. Hiermee worden o.a. bedoeld de verhuurder van de woning, energieleverancier(s), verzekeraars, uitkerende instanties en/of werkgevers, gemeenten en de Belastingdienst. Aan hen wordt verzocht:
•    alle post naar Balans Casemanagement B.V. te sturen,
•    de uitkering/salaris over te maken naar het nieuwe rekeningnummer,
•    van de nieuwe rekening eventueel de vaste lasten te incasseren.

Dit houdt in dat u minder post zult ontvangen.

Beëindiging oude bankrekeningen
Alle oude, niet gebruikte bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, door Balans Casemanagement B.V. worden beëindigd.

Verantwoording cliënt(e)
Totdat alles bekend is bij de belanghebbenden, het nieuwe postadres en bankrekeningnummer in hun administratie is doorgevoerd, zijn we al snel 2 tot 3 maanden verder. Zolang Balans Casemanagement B.V. niet over het inkomen van de cliënt(e) beschikt, omdat dit nog naar de oude rekening van cliënt(e) wordt overgemaakt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en andere betalingsverplichtingen.

Correspondentie en schuldeisers
Balans Casemanagement B.V. streeft ernaar dat alle correspondentie met betrekking tot de financiën van u rechtstreeks aan ons wordt gericht. Niettemin kan het voorkomen dat belanghebbenden (schuldeisers ect) zich rechtstreeks tot u wenden. U dient er voor te zorgen dat de informatie ten spoedigste bij Balans Casemanagement wordt aangeleverd. U maakt geen afspraken met schuldeisers en/of deurwaarders en gaat ook geen nieuwe overeenkomsten aan zonder daarover vooraf overleg met en toestemming van Balans Casemanagement B.V. te hebben gekregen. Schuldeisers en/of deurwaarders verwijst u door naar Balans Casemanagement B.V..

Nadat de beschikking is ontvangen, gaat Balans Casemanagement B.V. een aantal financiële zaken regelen. Dit betekent dat er mogelijk nieuwe bankrekeningen moeten worden geopend. Oude bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, worden beëindigd. Diverse instanties worden geïnformeerd over het ingestelde bewind. Deze opsomming is cumulatief.

Nieuwe of bestaande bankrekeningen openen/gebruiken
Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, zal worden bekeken of uw huidige bankrekeningen voor ons bruikbaar zijn. Met bruikbaar bedoelen wij dat het bankrekeningen moeten zijn van de  SNS of ABN AMRO en dat deze rekeningen geen roodstanden mogen hebben. Als de rekening bruikbaar is, zullen wij deze rekening gaan gebruiken als boedelrekening. De boedelrekening is een rekening waarop uw inkomen wordt gestort en waarvan uw lasten worden betaald. Dit houdt in dat u een nieuwe bankrekening krijgt waarop u uw leefgeld zult ontvangen. Wanneer wij uw oude rekening gaan gebruiken als boedelrekening heeft als dit als voordeel dat in de regel uw inkomen op deze rekening binnenkomt en uw uitgaven van deze rekening betaald worden. Dit voorkomt veranderingen en dus mogelijke vertragingen. Bij het openen van nieuwe rekeningen, boedel en/of leefgeld, worden door de banken kosten in rekeningen gebracht. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht.

Zodra de bankrekeningnummers bekend zijn, worden alle andere belanghebbenden aangeschreven. Hiermee worden o.a. bedoeld de verhuurder van de woning, energieleverancier(s), verzekeraars, uitkerende instanties en/of werkgevers, gemeenten en de Belastingdienst. Aan hen wordt verzocht:

•    alle post naar Balans Casemanagement B.V. te sturen,
•    de uitkering/salaris over te maken naar het nieuwe rekeningnummer,
•    van de nieuwe rekening eventueel de vaste lasten te incasseren.

Dit houdt in dat u minder post zult ontvangen.

Beëindiging oude bankrekeningen
Alle oude, niet gebruikte bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, door Balans Casemanagement B.V. worden beëindigd.

Verantwoording cliënt(e)
Totdat alles bekend is bij de belanghebbenden, het nieuwe postadres en bankrekeningnummer in hun administratie is doorgevoerd, zijn we al snel 2 tot 3 maanden verder. Zolang Balans Casemanagement B.V. niet over het inkomen van de cliënt(e) beschikt, omdat dit nog naar de oude rekening van cliënt(e) wordt overgemaakt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en andere betalingsverplichtingen.

Correspondentie en schuldeisers
Balans Casemanagement B.V. streeft ernaar dat alle correspondentie met betrekking tot de financiën van u rechtstreeks aan ons wordt gericht. Niettemin kan het voorkomen dat belanghebbenden (schuldeisers ect) zich rechtstreeks tot u wenden. U dient er voor te zorgen dat de informatie ten spoedigste bij Balans Casemanagement wordt aangeleverd. U maakt geen afspraken met schuldeisers en/of deurwaarders en gaat ook geen nieuwe overeenkomsten aan zonder daarover vooraf overleg met en toestemming van Balans Casemanagement B.V. te hebben gekregen. Schuldeisers en/of deurwaarders verwijst u door naar Balans Casemanagement B.V..